ODDĚLENÍ DŘEVĚNÝCH DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Klarinet

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku, většinou však pro cca desetileté např. po 2 – 3 ročnících zobcové flétny)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na klarinet v každém ročníku
   • 1 hodina hudební nauka v 1. – 5. ročníku I. stupně (pokud žák započal studium hudební nauky již při hře na zobcovou flétnu, ročník navazuje a neopakuje se)
   • 1 hodina povinně volitelný předmět: komorní a souborová hra,  sborový zpěv, orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: klarinetový soubor KLASTR, folklórní soubor TřemCha a TREMOLO)
 • vyučujeme obor B klarinet, žáci jsou seznámeni též s oborem Es klarinet, basklarinet
 • škola zapůjčuje pro začátečníky školní nástroje

vyučuje:

Dalibor Bárta

Jan Matoušek

Saxofon

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku, většinou však pro cca desetileté např. po 3 ročnících zobcové flétny)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na saxofon v každém ročníku
   • 1 hodina hudební nauka v 1. – 5. ročníku I. stupně (pokud žák započal studium hudební nauky již při hře na zobcovou flétnu, ročník navazuje a neopakuje se)
   • 1 hodina povinně volitelný předmět: komorní a souborová hra, sborový zpěv, orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: SaxMat a TREMOLO)
 • vyučujeme obory soprán saxofon, alt saxofon, tenor saxofon a baryton saxofon
 • škola zapůjčuje pro začátečníky školní nástroje

vyučuje:

Dalibor Bárta

Jan Matoušek

Adéla Somolíková