SOUBORY

Sbor Kvíčaly, Kvíčalky

Zpěv drozda kvíčaly není příliš nápadný. Zkušené ucho v něm postřehne zjednodušené strofy dalších drozdovitých ptáků, kteří patří mezi naše nejlepší zpěváky: měkké a melodické strofy, dlouhé u kosa nebo krátké u brávníka, stejně jako rozčleňovaný a tvrdý zpěv drozda zpěvného.

Dětský pěvecký sbor Kvíčaly byl založen v roce 2003 v pěvecké třídě pí uč. Jaroslavy Hermanové jako komorní sbor, od roku 2006 vedla sbor paní ředitelka Jarmila Žižková, založila také přípravný sbor Kvíčalky, který vede i nadále. Sbor Kvíčaly vede od roku 2013 pan učitel Martin Švimberský, na klavír doprovází pí. uč. Klára Gaierová. Nyní mají Kvíčaly přes 20 členů a přípravný sbor Kvíčalky přes 30 členů. Na repertoáru má písně pro dětské sbory, úpravy lidových písní, spirituály a vánoční koledy, sbor vystupuje na koncertech ZUŠ Třemošná, na kulturních akcích, benefičních koncertech, festivalech a přehlídkách, spolupracuje s orchestrem Tremolo.

vyučují:

Martin Švimberský

Jarmila Žižková

Komorní zpěv

Dívčí komorní seskupení je složeno ze současných i bývalých žákyň ZUŠ Třemošná, studentek středních a vysokých škol. Ve svém repertoáru mají jak úpravy moderních skladeb, tak písně lidové a vánoční.
Zpěv se stal jejich koníčkem, který obohacuje jejich životy a vytvořil mezi nimi i silná přátelství. Vystupují na koncertech ZUŠ, na kulturních akcích, benefičních koncertech i festivalech.
Klavírní spolupráce pí. uč. Klára Gaierová.

vyučuje:

Martin Švimberský

Dětská lidová muzika TřemCha (=Třemošenská Chasa)

           Foklórní soubor byl založen v roce 2008. Impulsem pro jeho vznik byla výuka hry na lidové nástroje na ZUŠ. „Dětská lidová muzika TřemCha“, tak navazuje na tradice folklorního souboru „Úsměváček“ (1982 – 2000), jehož vedoucím byl pan Miroslav Novák.
           Hra v souboru je pro děti vítanou příležitostí využít získanou dovednost hry na nástroj ve skupině a tím se připravit na budoucí hru ve školním orchestru. Soubor má v repertoáru písně z Plzeňska, Chodska a Jižních Čech. Od školního roku 2012/13 se pod vedením Heleny Šandové schází 15 členů souboru ve věkovém rozmezí 8-17 let ve složení: I., II., III. housle, kontrabas, flétna, I., II. klarinet, dudy a zpěv.
          Od září 2012 Dětská lidová muzika TřemCha spolupracuje s přípravnou taneční složkou folklorního souboru Úsměv, s Úsměváčkem (děti ve věku 3 – 9 let). Společně již absolvovali několik vánočních pásem a soutěžní Regionální přehlídku dětských folklorních souborů v Hrádku u Rokycan (2013), kde obdržely 3. místo, a také se opakovaně účastní ústředních kol soutěže MŠMT.

vede:

Helena Šandová

Sorry trio

Trio příčných fléten (Terezie Kapustová, Sofie Machálková, Daniela Vítová), získalo ve školním roce 2022/2023 v krajském kole soutěže komorních souborů na 2. místo!

Zakop Kvarteto

Kvarteto příčných fléten (Julie Emmons, Štěpán Dubský, Iveta Gabrielová, Eliška Kunzmanová), získalo ve školním roce 2022/2023 v krajském kole soutěže komorních souborů na 2. místo!

vede:

Markéta Kapustová

Uccelli blu quintetto

Soubor čtyř příčných fléten (Nela Křížková, Tereza Nágrová, Adéla Vondráčková, Františka Peroutková) a klavíru (Dita Chocholatá), který se ve školním roce 2022/2023 umístil v krajském kole soutěže komorních souborů na 1. místě!

Komorní Kotrmelec

Flétnový soubor Komorní Kotrmelec je složen ze dvou úspěšných souborů – Ucceli blu quartetto, AloTrio. Hraje celkem 7 fléten, klavír čtyřručně, perkuse.

Ucceli blu quartetto – Nela Křížková, Adéla Vondráčková, Tereza Nágrová (flétny), Dita Chocholatá (klavír)

AloTrio – Ema Kováříková, Adéla Mašková (flétny) a Pavlína Kořínková (klavír)

+ sestry Barbora Nováková a Tereza Nováková (flétny) a Honzík Charvát (perkuse)

vede:

Lenka Tegiová Kořínková

Klarinetový soubor KLASTR

Soubor osmi klarinetů, včetně Es klarinetu, altového a basového klarinetu získal ve školním roce 2022/2023 v krajském kole soutěže komorních souborů na 1. místo s postupem do ústředního kola! Hrají Jakub Škarda, Kateřina Singerová, Amélie Kuhnová, Adéla Hájková, Anna Kepková, Vojtěch Bárta, Jan Klokan, Adam Oblištil.

vede:

Dalibor Bárta

SaxMat

Saxofonový soubor, ve složení 1. alt sax. Šimon Vondráček, 2. alt sax. Zora Boudová, tenor sax. Tomáš Heřman, baryton sax p. uč. Jan Matoušek, se zaměřuje na swing a jazz.

vede:

Jan Matoušek

Akordeonový soubor Želvy

Čistá radost z hudby a společného hraní! To jsou naše Želvy 🙂

vede:

Ladislav Pohořelý

Zatrub! Band

Plné využití žesťového potenciálu naší školy představuje soubor s názvem Zatrub! Band , který baví posluchače a diváky svým show programem 🙂

Více na fb Zatrub! Band a už vám neunikne žádný koncert!

soubor vede a aranžmá připravuje:

Jiří Kodajek