SOUBORY


sbor Kvíčaly, folklórní soubor Dětská lidová muzika TřemChaSorry kvartet, zobcový soubor Komorní kotrmelec, Kytarový souborŽesťový soubor

 

sbor Kvíčaly

=

  • zpěv drozda kvíčaly není příliš nápadný. Zkušené ucho v něm postřehne zjednodušené strofy dalších drozdovitých ptáků, kteří patří mezi naše nejlepší zpěváky: měkké a melodické strofy, dlouhé u kosa nebo krátké u brávníka, stejně jako rozčleňovaný a tvrdý zpěv drozda zpěvného
  • dětský pěvecký sbor Kvíčaly byl založen v roce 2003 v pěvecké třídě pí uč. Jaroslavy Hermanové jako komorní sbor
  • v letech 2006 - 2013 vedla sbor pí ředitelka Jarmila Žižková, založila také přípravný sboreček Kvíčalky, který vede i nadále
  • sbor Kvíčaly vede od roku 2013 p. uč. Martin Švimberský
  • v současné době mají Kvíčaly přes 20 členů a přípravný sboreček Kvíčalky přes 30 členů
  • na repertoáru má písně pro dětské sbory, úpravy lidových písní a vánoční koledy
  • sbor vystupuje zejména na koncertech ZUŠ Třemošná

 

vyučují:

Martin Švimberský

Jarmila Žižková

fotogalerie:

==

 

 

folklórní soubor Dětská lidová muzika TřemCha (=Třemošenská Chasa)

Foklórní soubor při Základní umělecké škole Třemošná byl založen v roce 2008. Impulsem pro jeho vznik byla výuka hry na lidové nástroje na ZUŠ. Dnešní soubor, pod názvem „Dětská lidová muzika TřemCha“, tak navazuje na tradice folklorního souboru "Úsměváček" (1982 - 2000), jehož vedoucím byl pan Miroslav Novák.
           Hra v souboru je pro děti vítanou příležitostí využít získanou dovednost hry na nástroj ve skupině a tím se připravit na budoucí hru ve školním orchestru. Soubor má v repertoáru písně z Plzeňska, Chodska a Jižních Čech. Od školního roku 2012/13 se pod vedením Heleny Šandové a Veroniky Hajšmanové schází 15 členů souboru ve věkovém rozmezí 8-17 let 1x týdně (ve složení: I., II., III. housle, kontrabas, flétna, I., II. klarinet, dudy a zpěv).
         
Od září 2012 Dětská lidová muzika TřemCha spolupracuje s přípravnou taneční složkou folklorního souboru Úsměv, s Úsměváčkem (děti ve věku 3 – 6 let, 6 – 9 let). Společně již absolvovali několik vánočních pásem a soutěžní Regionální přehlídku dětských folklorních souborů v Hrádku u Rokycan (2013), kde obdržely 3. místo.

vede:

Helena Šandová

fotogalerie: 

=

 

= === =    

 

Sorry kvartet

složení souboru:
Sofie Machálková - příčná flétna
Terezie Kapustová - příčná flétna
Nikola Milerová - příčná flétna
Kateřina Klailová - příčná flétna

vede:

Markéta Kapustová

=

 

zobcový soubor Komorní kotrmelec

Komorní kotrmelec je flétnový soubor, který vznikl v září 2013 z flétnového kvarteta. Na repertoáru má skladby od staré hudby až po hudbu současnou populární. Skladby vznikají postupně dle potřeby a na objednávku, protože pro soubor tohoto složení prakticky neexistuje notový materiál. Komorní kotrmelec hraje jako samostatný soubor, nebo doprovází zpěv. Aranžmá připravují Lenka Kořínková a Dalibor Bárta.

složení souboru:
Kateřina Singerová - sopránová a sopraninová zobcová flétna
Matyáš Turník - sopránová zobcová flétna
Jan Pašek - altová zobcová flétna
Kateřina Bobková - tenorová zobcová flétna

vede:

Lenka Tegiová Kořínková

 ==

==

 

Kytarový soubor

Náš Kytarový soubor hraje od roku 2011, od té doby jsme absolvovali spoustu úspěšných vystoupení např. v Divadle Alfa, Měštanské besedě a v koncertním sále Peklo.

Do kytarového souboru se může přihlásit každý žák hrající na kytaru od 3. ročníku prvního stupně, nebo i dříve na doporučení vyučujícího.

Současní členové souboru jsou:

vyučuje a doprovází:

 

 ==

 

Žesťový soubor

Možnost souborové hry mají také žáci studující hru na žesťové nástroje. Soubor může fungovat v různých variantách - např. jako trio ve složení dvě trubky a pozoun obsazené výhradně žáky školy, nebo jako žesťový kvintet doplněný o další hráče na klasické obsazení: dvě trubky, lesní roh, pozoun, tuba (popř. druhý pozoun či baskřídlovka), a nebo v jakémkoliv složení odpovídajícím aktuální situaci žesťových tříd.
Plné využití žesťového potenciálu naší školy pak představuje varianta souboru libovolné velikosti a obsazení (vytvořená původně pro třídní přehrávky) s názvem Zatrub! Band.

soubor vede a aranžmá připravuje:

Jiří Kodajek

=