ODDĚLENÍ DŘEVĚNÝCH DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Zobcová flétna

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku)
   pozn.: pro mladší žáky – zpravidla ve věku 6 let (výjimečně 5 let) – nabízíme přípravné studium v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně (nástup možný i od druhého pololetí)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na zobcovou flétnu v každém ročníku
   • 1 hodina povinně volitelný předmět: komorní a souborová hra, sborový zpěv, orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: soubor zobcových fléten, folklórní souborsbor Kvíčaly)
 • studium zobcové flétny může být také chápáno jako příprava pro jiný (zejména dechový) hudební nástroj, k jehož studiu lze ze zobcové flétny např. po 3. ročníku I. stupně přestoupit

vyučuje:

Markéta Kapustová

Jan Matoušek

Karolína Ronovská

Lenka Tegiová Kořínková

Jakub Svoboda

Příčná flétna

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku, většinou však pro cca desetileté např. po 2 – 3 ročnících zobcové flétny)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na příčnou flétnu v každém ročníku
   • 1 hodina hudební nauka v 1. – 5. ročníku I. stupně (pokud žák započal studium hudební nauky již při hře na zobcovou flétnu, ročník navazuje a neopakuje se)
 • škola zapůjčuje pro začátečníky školní nástroje

vyučuje:

Karolína Ronovská

Markéta Kapustová

Lenka Tegiová Kořínková