HUDEBNÍ NAUKY

hudební nauka, přípravné studium, úkoly z hudebních nauk, vyučující a fotografie

 

Hudební nauka

 

Hudební nauka je povinný předmět pro 1.- 5. ročník I. stupně (po jedné hodině týdně) náležící k hlavnímu oboru.

Pokud ze závažných důvodů nemůže žák navštěvovat pravidelně hodiny hudební nauky, škola nabízí systém kontultací (jedenkrát za měsíc v obvyklé vyučovací hodině daného ročníku), a nebo vlastní samostatné studium s kontrolním přezkoušením na konci pololetí. Bez známky z hudební nauky v pololetí a na konci školního roku nemůže být vydáno vysvědčení.

Obsah učiva HN v jednotlivých ročnících - pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem.

 

Přípravné studium

Organizace přípravného studia doznala od školního roku 2012/2013 řadu novinek a upřesnění:

Přípravné studium je určeno pro děti ve věku 5 a 6 let (věkové rozlišení se vztahuje vždy k začátku školního roku).
Navíc existuje ještě přípravné studium II. stupně pro tzv. starší začátečníky - více viz níže.


V nabídce jsou dva programy Přípravné hudební výchovy (PHV):

 - dvouleté studium Písnička - pro pětileté ("Písnička 1.roč." pro pětileté začínající, "Písnička 2.roč." pro šestileté pokračující)

 - a jednoleté Muzikant - pro začínající šestileté

Jedná se o kolektivní výuku (1 vyučovací hodina 1x týdně, v malém počtu žáků) zaměřenou na všestranný rozvoj hudebnosti a přípravu na studium hry na hudební nástroj, popř. zpěvu.
Šestiletí žáci mohou navíc navštěvovat přípravný pěvecký sbor Kvíčalky.


Zároveň u vybraných studijních zaměření nabízíme Přípravné studium hry na hudební nástroj, nebo sólového zpěvu.
Je určeno zpravidla pro žáky šestileté, výuka probíhá 0,5 vyučovací hodiny 1x týdně (nástup možný i od druhého pololetí). Bližší informace jsou uvedeny vždy u jednotlivých studijních zaměření, která tuto možnost nabízejí.


Posledním typem přípravného studia je Přípravné studium - II. stupeň
.
Některá studijní zaměření nabízejí také přípravné studium pro žáky, kteří neabsolvovali I. stupeň a s ohledem na věk jsou zařazeni do II. stupně studia - 14 let a více.
Jedná se o jednoleté studium, které je kromě základů hry na zvolený hudební nastroj, popř. sólového zpěvu zaměřené také na poskytnutí základního vzdělání v oblasti hudební nauky.
Výuka hudební nauky probíhá dle aktuálního počtu žáků skupinově, nebo individuálně a formou odpovídající konkrétním potřebám žáků.
Bližší informace k výuce hry na hudební nástroje a sólového zpěvu jsou uvedeny vždy u jednotlivých studijních zaměření, která tuto možnost nabízejí.

 

Úkoly z hudebních nauk:

Třemošná 

 

Zruč


vyučuje:

Jarmila Žižková

Martin Švimberský

Lenka Tegiová Kořínková

 

fotogalerie: 

==

= ==

 =====