Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň

 

Pedagogická činnost:

od roku 1980 ZUŠ Třemošná

 

Pedagogické úspěchy:

Ve školním roce 2004/2005 v sólové hře v krajském kole získala absolventka školy Aneta Rottová 1. místo s postupem do celostátního kola.

Ve školním roce 2006/2007 se v krajském kole soutěže v komorní hře umístil:

na 1. místě soubor ve složení Hana Kotlanová, Veronika Eksteinová, Jakub Fišer – housle, Aneta Růžková – klavír

na 3. místě soubor ve složení Filip Šefl, Hana Kotlanová – housle, Alice Lišková – klavír

Někteří absolventi se věnují hudbě profesionálně – např. violistka Jitka Hosprová (úspěšná sólová koncertní dráha), nebo studují hudební obor na pedagogické fakultě.

V roce 2013 úspěšně složila přijímací zkoušky na konzervatoř Veronika Eksteinová.