ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

Housle, violoncello, kontrabas

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (od 7 let)
   pozn.: pro mladší žáky (výjimečně od 5 let) nabízíme přípravné studium v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně (nástup možný i od druhého pololetí)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na housle v každém ročníku
   • 1 hodina povinně volitelného předmětu: komorní a souborová hra, sborový zpěv, orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: folklórní soubor TřemCha, sbor Kvíčaly a TREMOLO)
 • škola zapůjčuje pro začátečníky školní nástroje

vyučuje:

Helena Šandová – housle

David Šoltész – housle

David Niederle – violoncello

Ivan Kudrna – kontrabas