Aktuality

TALENTOVÉ ZKOUŠKY do ZUŠ Třemošná pro školní rok 2024/2025. Více informací ZDE!

Výuka hudební nauky je pro tento školní rok již ukončená.

SOUTĚŽE byly pro naše žáky letos opravdu nadočekávání úspěšné! Zúčastnili jsme se v oborech klavír, housle, kytara a orchestry.

V sekci AKCE si vyberte z naší hudební nabídky a fotografie z koncertů prohlížejte ve školní fotogalerii.

Na červen chystáme:

Charitativní koncert pro Hospic svatého Lazara v Plzni

Absolventský koncert v Masných krámech

Benefiční koncert pro Kubíka

Absolventský koncert M. Fišerová, A. Šlehůbrová, E. Žatkovičová, A. Tuka

a samozřejmě FESTIVAL U ŘEKY!

Informace o studiu

  • Přípravné studium pro děti ve věku 5 a 6 let:

Přípravná hudební výchova – dvouleté studium Písnička (pro pětileté) a jednoleté Muzikant (pro šestileté). Kolektivní výuka je zaměřena na všestranný rozvoj hudebnosti a přípravu na studium hry na hudební nástroj a zpěv. Výuka probíhá 1 x týden v budově ZŠ Třemošná. Šestiletí žáci mohou navíc navštěvovat přípravný pěvecký sbor Kvíčalky.

Přípravné studium hry na hudební nástroj/sólový zpěv je určeno pro žáky šestileté. Výuka probíhá 0,5 vyučovací hodiny 1x týdně.

Více informací zde.

  • Studium hudebního oboru pro žáky od 7 let věku, starší a dospělé – je rozděleno do dvou stupňů:

I. stupeň
je určen pro žáky od věku 7 let, trvá 7 ročníků a je zakončen absolventským koncertem.

II. stupeň je buď pokračováním stupně I., nebo ho navštěvují žáci od 14 let a dospělí, trvá 4 ročníky a je rovněž zakončen absolventským koncertem. Starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně (více na stránce Hudební nauka – přípravné studium).

Součástí studia hudebního oboru je také kolektivní výuka – hudební nauka, komorní a souborová hrasborový zpěvorchestrální hra, hudební dílna.

Výuka týdně:

  • hra na hudební nástroj, popř. sólový zpěv – 1 hodina v každém ročníku
  • hudební nauka – 1 hodina v 1. – 5. ročníku I. stupně
  • kolektivní předmět (povinně volitelný) – komorní a souborová hra, sborový zpěv, orchestrální hra hudební dílna – 1 hodina od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň 

V současnosti vyučujeme v hudebním oboru tyto nástroje: klavír, keyboard, housle, violoncello, kontrabas, kytaru, basovou a elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, lesní roh, baskřídlovku, tubu, sólový a sborový zpěv, dudy, akordeon, bicí nástroje.

Více informací o studiu všech vyučovaných studijních zaměření naleznete pod jednotlivými ikonami na hlavní stránce.

Školné se platí půlročně během prvního měsíce pololetí:

  • 1 400,- Kč – celá lekce (2 800,- Kč studium pro dospělé – pracující)
  •    700,- Kč – poloviční lekce
  •    700,- Kč – přípravná hudební výchova (PHV)

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června.

Učitelský sbor

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Žižková

Klavírní oddělení:

MgA. Jana Nováková – vedoucí oddělení, klavír, komorní hra, korepetice

RNDr. Jaromír Dobrý, Ph.D., DiS. – klavír, komorní hra, korepetice

MgA. Klára Gaierová – klavír, korepetice

Mgr. Irena Hrbková – klavír

MgA. Dana Husáková, DiS. – klavír, korepetice

Matěj Müller, DiS. – keyboard, klavír, korepetice

Oddělení strunných nástrojů:

Helena Šandová – housle, kytara, TřemCha

David Šoltész – housle

Ing. Ivan Kudrna –  klasická, elektrická, basová kytara, kontrabas, komorní hra

Martin Střeska – klasická, elektrická kytara, komorní hra

Oddělení dechových nástrojů:

Bc. Karolína Ronovská, DiS. – vedoucí oddělení, zobcová, příčná flétna

Markéta Kapustová, dipl. um. – zobcová, příčná flétna, komorní hra

Mgr. Lenka Tegiová Kořínková, dipl.um. –  zobcová, příčná flétna, komorní hra

Dalibor Bárta – klarinet, saxofon, dudy, TREMOLO

Jan Matoušek – saxofon, zobcová flétna, SaxMat

Bc. Adéla Somolíková, DiS. – saxofon

Bc. Jiří Kodajek, DiS. – trubka, lesní roh, Zatrub! Band

Bc. Jakub Svoboda, DiS. – zobcová flétna, pozoun, baskřídlovka, tuba

Pěvecké oddělení:

Zdeňka Jarošová – vedoucí oddělení, sólový zpěv

Věra Křížková, DiS. – sólový zpěv

Martin Švimberský, DiS. – sólový zpěv, sborový zpěv Kvíčaly

Mgr. Jarmila Žižková – sborový zpěv Kvíčalky

Akordeonové oddělení:

Ladislav Pohořelý – akordeon, soubor Želvy

Oddělení bicích nástrojů:

Lukáš Švehla, DiS. – bicí, komorní hra

Hudební nauka:

Martin Švimberský, DiS.

Mgr. Lenka Tegiová Kořínková, dipl.um.

Mgr. Jarmila Žižková

Historie školy

ZUŠ Třemošná byla založena v roce 1946/47, od roku 2002 je jejím zřizovatelem město Třemošná. Za dobu své existence škola vychovala řadu profesionálních hudebníků, zasloužila se o šíření radosti z hudby mezi mnohými generacemi obyvatel města Třemošná a okolí. V mnohých oborech dosáhla celorepublikových a zahraničních úspěchů.

Velmi úspěšně se žáci školy účastní soutěží a také se podílejí na kulturním životě města a přispívají do hudební mozaiky festivalu U ŘEKY, pořádané společně s městem a sdružením domu Exodus. Tradičními koncertními prostory se vedle „domácích“ sálů v domě Exodus, v Galerii Václava Brožíka a KD Záluží staly též pódia plzeňských Divadla Alfa, Měšťanské besedy a Parkhotelu.

Od roku 2012/13 vyučuje ZUŠ Třemošná podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) – dokument k nahlédnutí v kanceláři školy.

ZUŠ Třemošná byla vyhlášena Krajským úřadem Plzeňského kraje jako 1. nejúspěšnější škola v uměleckých soutěžích v kraji v letech: 2009/2010, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016 a 2017/2018, jako 2. nejúspěšnější škola v roce 2022/2023 .

Školu reprezentuje orchestr TREMOLO a několik souborů: pěvecký sbor KvíčalyKvíčalky, folklórní soubor Dětská lidová muzika TřemCha, soubory příčných fléten Sorry trioZAKOPUcceli blu quintettoklarinetový soubor KLASTRakordeonový soubor Želvy,  žesťový Zatrub! Band a další.

K příležitosti šedesátiletého výročí vydala ZUŠ Třemošná 2 CD Světla ramp a Tremolo live, která natočil Dalibor Bárta s orchestrem TREMOLO. Třetí CD Tremolo 009 bylo natočeno v létě 2009 a čtvrté na podzim roku 2012 s názvem Veselé Vánoce. Na jeho vzniku se kromě orchestru TREMOLO podíleli také třemošenský pěvecký sbor ARNICOR, Dětský pěvecký sbor KVÍČALY a Žesťový soubor. K 10 letům natočilo Tremolo CD s názvem Tremolo 2004-2014. Poslední CD Naděje bylo vydáno v roce 2019 k 15 letům od založení orchestru a letos už slavíme 20 let na scéně!

Hejtman Plzeňského kraje udělil orchestru TREMOLO uměleckou cenu „Perla Plzeňského kraje“ 2019 a zároveň také cenu „Hejtmanova srdcovka“. Děkujeme! Moc si toho vážíme ♡

Orchestr TREMOLO se stal laureátem v Národní rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concerto Bohemia v roce 2019 a 2020 a vítězem kategorie souborů a orchestrů věkového průměru do 21 let.

K 70 letům od založení ZUŠ ve Třemošné vydala škola v roce 2016 almanach „70“ o historii i současnosti školy. Součástí je CD, na kterém jsou nahrávky žáků ZUŠ z různých oborů školy.