ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ

Bicí

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku, většinou však pro cca desetileté)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na bicí v každém ročníku
   • 1 hodina povinně volitelný předmět: komorní a souborová hra,  sborový zpěv, orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: komorní soubor bicích nástrojů, komorní soubory v kombinaci s ostatními nástroji, akordeonový soubor ŽelvyZatrub! BandTREMOLO a sbor Kvíčaly)
 • výuka probíhá v nové učebně bicích nástrojů (Plzeňská 98, 330 11 Třemošná)

vyučuje:

Lukáš Švehla