Aktuality ZUŠ Třemošná

 

 

Přijímací zkoušky do ZUŠ Třemošná pro školní rok 2023/24 budou probíhat ve dnech 1. a 2. června od 14 do 17 hodin po oba dva dny v budově ZUŠ Třemošná. Zárověň prosíme o vyplnění přihlášky ke studiu na stránkách školy a její odeslání. Těšíme se na naše nové žáky.

 

Za školní rok 2021/2022 byla ZUŠ Třemošná vyhlášena Krajským úřadem Plzeňského kraje na 1. místě jako nejúspěšnější škola v uměleckých soutěžích v kraji.

Orchestr TREMOLO se stal laureátem v Národní rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concerto Bohemia 2020 a vítězem kategorie souborů a orchestrů věkového průměru od 17 do 20 let.

Hejtman Plzeňského kraje udělil orchestru TREMOLO uměleckou cenu "Perla Plzeňského kraje" 2019 v kategorii hudba, obor orchestr a pěvecké těleso a zároveň orchestru udělil i cenu "Hejtmanova srdcovka". Gratulujeme!

Informace o letošních (i starších) soutěžích najdete v sekci SOUTĚŽE, kde můžete dohledat zejména výsledky jednotlivých soutěžních kol. Pro školní rok 2022/2023 vyhlásilo MŠMT soutěže v komorní hře s převahou dechů, v komorní hře s převahou smyčců, ve hře na akordeon a ve hře na keyboard.

V sekci AKCE si v archivu můžete prohlédnout fotografie z různých koncertů - najdete je u jednotlivých událostí označených heslem foto. Ke shlédnutí jsou též ve školní FOTOGALERII.

 Na této stránce naleznete ještě další obecné informace o ZUŠ Třemošná:

informace o škole,   učitelský sbor  další informace (organizace studia, školné)

 

Škola

Základní umělecká škola v Třemošné byla založena v roce 1946/47. Od roku 2002 je škola právním subjektem a jejím zřizovatelem je Město Třemošná. Za dobu své existence škola vychovala velkou řadu profesionálních hudebníků, ale také se zasloužila o šíření radosti z hudby mezi mnohými generacemi obyvatel města Třemošná a širokého okolí. V mnohých oborech dosáhla celorepublikových a zahraničních úspěchů.

V historii školy zaznamenaly vynikající umělecké výsledky houslová třída pana ředitele Miroslava Nováka a dětský folklórní soubor Úsměváček. Na jeho slávu škola vzpomněla v roce 2007 vydáním CD V Třemošný louka. K příležitosti šedesátiletého výročí vydala ZUŠ Třemošná 2 CD Světla ramp a Tremolo live, která natočil pan učitel Dalibor Bárta se školním orchestrem TREMOLO (Třemošenský laskavý orchestr). 

Třetí CD Tremolo 009 bylo natočeno v létě 2009 a čtvrté na podzim roku 2012 s názvem Veselé Vánoce. Na jeho vzniku se kromě orchestru TREMOLO podíleli také Třemošenský pěvecký sbor ARNICOR, Dětský pěvecký sbor KVÍČALY, Žesťový soubor ZUŠ Třemošná, sólisté a hosté. K 10 letům natočilo Tremolo CD s názvem Tremolo 2004-2014. Poslední CD orchestru Tremolo bylo vydáno v roce 2019 k 15 letům od založení orchestru a má název Naděje.

K 70 letům od založení ZUŠ ve Třemošné vydala škola v roce 2016 almanach "70" o historii i současnosti školy. Součástí je CD, na kterém jsou nahrávky žáků ZUŠ z různých oborů školy.

Škola pravidelně pořádá koncerty vážné i populární hudby, muzikantský bál a spolu s městem a sdružením občanů Exodus jazzový festival U řeky. Tradičními prostory hostícími koncerty školy se vedle "domácích" sálů v domě Exodus a KD Záluží staly též pódia plzeňských Divadla Alfa, KD Peklo a velkého sálu Měšťanské besedy a Parkhotelu (koncerty Vánoční a Závěrečný a absolventský).

Velmi úspěšně se žáci školy účastní různých soutěží, ze kterých pravidelně přináší přední umístění (pěvečtí i instrumentální sólisté, komorní hudba, orchestrální hudba). Ve školním roce 2009/2010, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 a 2021/2022 byla ZUŠ Třemošná vyhlášena Krajským úřadem Plzeňského kraje jako 1. nejúspěšnější škola v uměleckých soutěžích v kraji.

V roce 2011 byl o ZUŠ Třemošná natočen krátký dokumentární film. Od února 2011 je učebna hudební nauky v ZUŠ Třemošná vybavena interaktivní tabulí a počínaje zářím 2012 se prostory školy ve Třemošné rozrůstají o tři nové učebny. Od školního roku 2012/13 vyučuje ZUŠ Třemošná podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) - celý dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy, praktické odkazy naleznete také na těchto stránkách u jednotlivých oborů (u každého z nástrojů, zpěvu, souborů i hudební nauky vč. přípravného studia a PHV).

V současnosti má ZUŠ Třemošná 305 žáků a vyučuje v hudebním oboru tyto nástroje: klavír, keyboard, housle, kytaru, basovou a elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, dudy, sólový a sborový zpěv, akordeon, bicí nástroje a kontrabas.

Školu reprezentuje orchestr TREMOLO a několik souborů: pěvecký sbor Kvíčaly, folklórní soubor Dětská lidová muzika TřemCha, zobcový soubor Komorní kotrmelec, kvartet příčných fléten Sorry kvartet, Kytarový soubor, Žesťový soubor a další...

 

Učitelský sbor

ředitelka školy:Mgr. Jarmila Žižková
  
klavírní oddělení:  
  
 MgA. Jana Nováková - klavír
  MgA. Dana Husáková, DiS. - klavír
 MgA. Klára Gaierová - klavír
  Matěj Müller, DiS. - klavír
 Irena Hrbková - klavír
  
  
strunné oddělení:Helena Šandová - housle, kytara, TřemCha
 Martin Střeska - kytara
 Ing. Ivan Kudrna - el. a basová kytara, kontrabas
 David Šoltész - housle
  
dechové oddělení: Dalibor Bárta - klarinet, dudy, TREMOLO
 Mgr. Lenka Tegiová Kořínková, dipl.um. - zobc. a příčná fl., hud. nauka
 Bc. Karolína Ronovská, DiS. - zobc. flétna, příčná flétna
 Markéta Kapustová, dipl. um. - příčná flétna, zobc. flétna
 Bc. Jakub Svoboda, DiS. - zobc. flétna, pozoun, baskřídlovka
 Bc. Jiří Kodajek, DiS. - trubka, lesní roh
 Bc. Barbora Zavadilová, DiS. - saxofon
 Jan Matoušek - saxofon
 Adéla Somolíková - saxofon
  
pěvecké oddělení: 
Zdeňka Jarošová - zpěv
 Martin Švimberský, DiS. - zpěv, sborový zpěv, hudební nauka
 Věra Křížková, DiS. - zpěv
 Mgr. Jarmila Žižková - sborový zpěv, hudební nauka 
  
akordeonové odd.:Ladislav Pohořelý - akordeon
  
bicí oddělení:Lukáš Švehla, DiS. - bicí
  
orchestr TREMOLO: Dalibor Bárta
  
hudební nauka: Martin Švimberský, DiS. 
 Mgr. Jarmila Žižková
 Mgr. Lenka Tegiová Kořínková, dipl.um.

 

Další informace

Organizace studia na ZUŠ Třemošná

Přípravné studium pro děti ve věku 5 a 6 let (věkové rozlišení se vztahuje vždy k začátku školního roku):
V nabídce jsou dva programy Přípravné hudební výchovy (PHV) - dvouleté studium Písnička (pro pětileté) a jednoleté Muzikant (pro začínající šestileté). Jedná se o kolektivní výuku (1 vyučovací hodina 1x týdně, v malém počtu žáků) zaměřenou na všestranný rozvoj hudebnosti a přípravu na studium hry na hudební nástroj, popř. zpěvu.
Šestiletí žáci mohou navíc navštěvovat přípravný pěvecký sbor Kvíčalky.
Zároveň u některých studijních zaměření nabízíme Přípravné studium hry na hudební nástroj, nebo sólového zpěvu - zpravidla pro žáky šestileté. Výuka probíhá 0,5 - 1 vyučovací hodinu 1x týdně. Bližší informace jsou uvedeny vždy
u jednotlivých studijních zaměření, která tuto možnost nabízejí.
Více informací o Přípravném studiu naleznete na stránce Hudební nauky v části přípravné studium.

Vlastní studium hudebního oboru pro žáky od 7 let věku, starší a dospělé - je rozděleno do dvou stupňů:
I. stupeň
je určen pro žáky ve věku 7 let (u některých nástrojů bývá začátek studia až okolo 10 let), trvá 7 ročníků a je ukončen absolventským koncertem,
II. stupeň je buď pokračováním stupně I., nebo je určen pro žáky od 14 let a dospělé, trvá 4 ročníky a je rovněž zakončen absolventským koncertem. Starší začátečníci mohou v některých studijních zaměřeních nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně (více o něm na stránce Hudební nauky v části přípravné studium).
Součástí studia hudebního oboru je také kolektivní výuka
- hudební nauka a komorní a souborová hra, nebo sborový zpěv, nebo orchestrální hra.
Výuka týdně:

  • hra na hudební nástroj, popř. sólový zpěv - 1 hodina v každém ročníku
  • hudební nauka - 1 hodina v 1. - 5. ročníku I. stupně
  • komorní a souborová hra, nebo sborový zpěv, nebo orchestrální hra - 1 hodina od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň 

Více informací o studiu všech vyučovaných studijních zaměření (včetně kolektivní výuky) naleznete pod jednotlivými ikonami svislé lišty na levé straně těchto stránek.

 

Školné se platí půlročně vždy během prvního měsíce příslušného pololetí:

  • 1 400,- Kč - celá lekce (2 800,- Kč SPD pracující)
  •    700,- Kč - poloviční lekce
  •    700,- Kč - přípravná hudební výchova (PHV)

 

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června