Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň – zpěv (prof. Ludmila Kotnauerová)

Pedagogická činnost:

od 2005 ZUŠ Třemošná

Kurzy:

Pořádání pěveckých kurzů MgA. Ludmily Kotnauerové

Cyril Kubiš- Jak si poradit s trémou při uměleckém projevu

Pedagogické úspěchy:

Soutěž Lidová píseň Rokycany 2006

  • 3. místo

Soutěž konzervatoří 2006

  • čestné uznání

Žákyně přijata ke studiu na konzervatoři

  • Lucie Smolková

Karlovarský skřivánek 2012

  • celostátní kolo: Štěpánka Tlustá – 1. místo

Soutěž MŠMT 2021/2022: Sólový zpěv

  • Krajské kolo: Karin Vejvodová – 3. místo, Richard Brodský – 3. místo, Klára Mühlfeitová – 3. místo

Umělecké aktivity a úspěchy:

1990 – 1998 je za studia na konzervatoři přijata do operního souboru divadla J.K.Tyla v Plzni, po krátkém působení již zpívala sólové role.

1998 – 2000 členka opery Florida Grand Opera Miami, USA

2001 – 2004 spolupráce s Opera Mississauga a byla sólistkou komorního souboru Small Chamber Harmony v Kanadě (CD s duchovní hudbou – Alleluia)

2007 – 2022 členka opery DJKT 

Po celou dobu své aktivní pěvecké dráhy se zabývala koncertní činností u nás i v zahraničí, převážně v interpretaci barokní a duchovní hudby.