Vzdělání:

1990 – 1997 FPE ZČU – český jazyk a literatura, hudební výchova pro ZŠ a SŠ

2008 – 2014 Konzervatoř Plzeň – obor klavír (prof. MgA. Petr Novák)

Kurzy:

2003 – 2008 Metodické centrum Hud. fakulty JAMU v Brně – pětileté distanční studium metodiky a hry na klavír se závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou, závěrečná práce na téma metodiky elementární výuky hry na klavír s návrhem struktury vlastního metodického materiálu

2004 – 2020 Kurzy zaměřené na interpretaci a metodiku výuky hry na klavír (Mikulov, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Teplice, Mělník, Týn nad Vltavou, Chodov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Brno, Praha, Plzeň…)

Pedagogická činnost:

1991 – 1994 ZUŠ v Klatovech, Stříbře, Fr. Lázních (při studiu VŠ)

2003 – 2022 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

2016 – 2017 ZUŠ Ilji Hurníka, Praha

Od 2023 ZUŠ Třemošná

Pedagogické úspěchy:

Soutěž MŠMT 2016/2017: Hra na klavír

  • Krajské kolo: Nguyen Ha Trang (0. kat.) – 1. místo, Sofie Simmerová (0. kat.) – 1. místo, Hana Vejlupková (5. kat.) – 2. místo

Veřejné sólové vystoupení s orchestrem 2017, Karlovy Vary-Lázně III.

  • David Simmer, 7let

Karlovarská růžička 2018

  • Celostátní kolo: Sofie Simmerová (1. kat.) – 3. místo

Soutěž MŠMT 2019/2020: Hra na klavír

  • Okresní kolo: Julie Doan (0. kat.) – 1. místo s postupem, Linda Doan (0. kat.) – 2. místo

Beethovenovy Teplice 2021

  • Lada Slezáková (1. kat.) – 3. místo