Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň – obor akordeon (prof. Jaroslav Vlach, prof. Evžen Zomer), obor bicí nástroje (prof. Josef Doubek), obor skladba (prof. Jiří Bezděk)

Kurzy:

Účastnil se mnoha Orffovských seminářů s vlastními kompozicemi

Pedagogická činnost:

Od 2019 ZUŠ Třemošná

Umělecké aktivity:

Účastnil se řady tuzemských i zahraničních soutěží.

Během působení v ZUŠ zakládal či spoluzakládal dětské kapely, aranžuje skladby pro akordeon i klavír, příležitostně komponuje drobné skladby.

Spoluzaložil Roudenskou divadelní společnost, pro kterou také napsal několik scénářů.