Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat výtvarné kurzy

pod vedením vynikajícího výtvarníka a zkušeného lektora KARLA ŠVUGERA!

Přihlaste se již dnes v sekretariátu školy nebo na emailu zastupce@zustremosna.cz.

Výtvarné kurzy budou probíhat v nově zrekonstruovaném rodném domě Václava Brožíka.

Genius loci tohoto místa je pro výtvarníky jako stvořený…

Nabízíme tři koncepty kurzů podle věku:

 • I. Kurz kresby a malby – žáci ZŠ II. stupeň 11-15 let

pondělí 16:00 – 18:00

 • II. Kurz kresby a malby – od 15 let a dospělí

čtvrtek 16:00 – 18:00

 • III. Večerní kreslení pro dospělé

čtvrtek 18:00 – 20:00

Týdenní hodinová dotace pro každý kurz 2x 60 min.

Kurzovné činí 2000 Kč/pololetí.

Přihlášky v sekretariátu školy nebo posílejte na zastupce@zustremosna.cz.

I. Kurz kresby a malby - žáci ZŠ II. stupeň 11 - 15 let

 • Výuka probíhá v pondělí 16:00 – 18:00.
 • Kresba jednoduchých geometrických tvarů podle modelu, složitější zátiší, kresba v plenéru.
 • Různé kreslící prostředky a nástroje, přírodní uhel, tužka, tuš, rudka…
 • Kresebná modelace pomocí šrafur, rozmazávání, plastické gumy.
 • Základy perspektivy, základy kompozice.
 • Seznámení se s teorií kresby, kresebné techniky, suché a mokré kresebné materiály, jejich použití ve výtvarné tvorbě, fixace a adjustace kreseb.
 • Ukázky kreseb starých mistrů, kopie, přehled z dějin umění.
 • Malba akvarelem, temperou, akrylem.
 • Zátiší, krajina.

II. Kurz kresby a malby pro mírně pokročilé a pokročilé - od 15 let a dospělí

 • Výuka probíhá ve čtvrtek 16:00 – 18:00.
 • Kresba složitějších geometrických tvarů podle modelu, rafinovaně komponovaná zátiší, kresba v plenéru.
 • Základy proporcí lidské figury, portrét.
 • Různé kreslící prostředky a nástroje, přírodní uhel, tužka, tuš, rudka…
 • Kresebná modelace pomocí šrafur, rozmazávání, plastické gumy.
 • Základy perspektivy, základy kompozice.
 • Seznámení se s teorií kresby, kresebné techniky, suché a mokré kresebné materiály, jejich použití ve výtvarné tvorbě, fixace a adjustace kreseb.
 • Kopie kreseb
 • Přehled z dějin umění z důrazem na figurální malbu.
 • Základní principy malby akrylem – možnosti / limity.
 • Základy olejomalby na plátno.
 • Figurativní i abstraktní kompozice, vlastní tvůrčí malba.

III. Večerní kresba - kurz pro dospělé

 • Výuka probíhá ve čtvrtek 18:00 – 20:00.
 • Kresba a malba portrétu, figury, aktu a poloaktu.
 • Kresba a malba větších formátů podle živého modelu.
 • Kresba a malba v životní velikosti.