KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ

Klavír

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let)
   pozn.: pro mladší žáky – zpravidla ve věku 6 let (výjimečně 5 let) – nabízíme přípravné studium v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně (nástup možný i od druhého pololetí)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na klavír v každém ročníku
   • 1 hodina povinně volitelného předmětu: komorní a souborová hra, sborový zpěv, orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: čtyřruční hra, korepetice, sbor Kvíčaly a TREMOLO)

vyučuje:

MgA. Jana Nováková, DiS. – vedoucí oddělení

RNDr. Jaromír Dobrý, Ph.D., DiS.

MgA. Dana Husáková, DiS.

Mgr. Irena Hrbková, DiS.

MgA. Klára Gaierová, DiS.

Matěj Müller, DiS.

Keyboard

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň – 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku)
  • II. stupeň – 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na keyboard v každém ročníku

vyučuje:

Matěj Müller, DiS.