Vzdělání:

2002 – 2007 Obchodní akademie Mariánské Lázně

2011 – 2017 Konzervatoř Plzeň – trubka

2011 – 2015 FPE ZČU – Popularizace hudební kultury

Pedagogická činnost:

Od 2011 ZUŠ Třemošná

Pedagogické úspěchy:

Soutěž MŠMT 2017/2018: Hra na dechové nástroje

  • Krajské kolo: Ondřej Rozum (trubka, 9. kategorie) – 1. místo, Petr Komínek (trubka, 9. katergorie) – 1. místo, Pavel Singer (trubka, 8. kategorie) – 2. místo, Vendula Kříšťanová (trubka, 9. kategorie) – 3. místo
  • Ústřední kolo: Ondřej Rozum (trubka, 9. kategorie) – 3. místo

Soutěž MŠMT 2015/2016: Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů 

  • Krajské kolo: Žesťové trio (kat. 3.c) – Ondřej Rozum, Pavel Singer, Jan Rozum  – 1. místo s postupem
  • Celostátního kola se soutěžící nezúčastnili z důvodu reprezentace orchestru Tremolo v EHMK San Sebastianu – Španělsko.

Soutěž MŠMT 2014/2015: Hra na dechové nástroje

  • Okresní kolo: Pavel Singer (trubka, 1. kat.) – 1. místo s postupem, Ondřej  Rozum (trubka, 2. kat.) – 2. místo, Vendula Křišťanová (trubka, 3. kat.) – 2. místo
  • Krajské kolo: Pavel Singer (trubka, 1. kat.) – 2. místo

Umělecké aktivity a úspěchy:

Hudební projekty v rámci ZUŠ Třemošná a orchestru TREMOLO: TremoloDixielanders, Žesťový soubor, Zatrub! Band.

Od 2008 člen Pilsner Jazz Band – natočení CD 2009, 2012, 2014, videoklip – I Charleston Pilsen.

2013 -2015 člen Frajara Putika – natočení CD 2014

Od 2015 člen The Dixie Hot Licks – natočení CD 2016, 2017.