Vzdělání:

1997 – 2003 Konzervatoř Plzeň – klavír

2003 – 2008 Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně – Hudební fakulta, obor klavír; magisterské studium

Kurzy:

2001, 2002 účast na Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech v Brně

2007 účast na Mezinárodních interpretačních kurzech v Lucemburku (stipendium JAMU)

absolvování mnoha vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogická činnost:

2001 – 2003 ZUŠ Starý Plzenec

2005 – 2008 SZUŠ A.R.K.Music Brno

Od 2008 ZUŠ Třemošná – klavír, korepetice

Od 2018 učitelka metodiky a vyučovací praxe na Konzervatoři Plzeň

Pedagogické úspěchy:

Pravidelná účast žáků v okresních a krajských kolech klavírní soutěže MŠMT, na klavírní přehlídce žáků Plzeňského kraje – Klavihláska, na soutěžích MŠMT v komorní hře.

Soutěž MŠMT 2023/2024: Hra na klavír

  • Ústřední kolo: Amélie Kuhnová (7. kat.) – 3. místo, Tereza Panušková (10. kat.) – 1. místo, Duo SaFír – Sára Vogeltanz, Filip Novák (2. kat.) – 2. místo, Duo Lente – Lenka Egertová, Tereza Panušková (4. kat.) – 3. místo

Umělecké úspěchy a aktivity:

Komorní hra: spolupráce s dechovým kvintetem JAMU

Při studiu na Jamu – klavírní duo, klavírní trio, klavírní spolupráce s hráči na violoncello, klarinet

2008 – 3. cena na soutěži „Concorso internazionale di esecuzione strumentale“ v San Bartolomeo al Mare (Itálie)

2008 – klavírní korepetice violoncellové třídy na „Pro Musica International Summer Academy“ (XXIV. ročník, Banská Bystrica)

Zvláštní cena poroty za klavírní spolupráci:

  • 2011 krajská postupová přehlídka pěveckých sborů
  • 2018 krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dřevěné dechové nástroje
  • 2018 ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dřevěné dechové nástroje
  • 2022 ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dřevěné dechové nástroje

Diplom za pedagogické vedení:

  • 2020 okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír
  • 2023 klavírní přehlídka Klavihláska
  • 2023 okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír