Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň (obor housle)

Kurzy:

Josefa Micka, Magdaléna Micková, Otta Lébr, Ivan Štrauz, Eva Bublová

Pedagogická činnost:

Od roku 1980 ZUŠ Třemošná

Pedagogické úspěchy:

Soutěž MŠMT 2004/2005: Hra na housle

  • Krajské kolo: Aneta Rottová – 1. místo s postupem do celostátního kola

Soutěž MŠMT 2006/2007: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

  • Krajské kolo: soubor Hana Kotlanová, Veronika Eksteinová, Jakub Fišer (housle), Aneta Růžková (klavír) – 1. místo, soubor Filip Šefl, Hana Kotlanová (housle), Alice Lišková (klavír) – 3. místo

Soutěž MŠMT 2009/2010: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

  • Krajské kolo: soubor Veronika Eksteinová, Jakub Fišer (housle), Daniela Fišerová (klavír) – 3. místo

Soutěž MŠMT 2012/2013: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

  • Krajské kolo: soubor Veronika Eksteinová, Jakub Fišer (housle), Daniela Fišerová (klavír) – 1. místo

Soutěž MŠMT 2014/2015: Hra souborů lidové hudby

  • Ústřední kolo: soubor TřemCha – 1. místo

Soutěž MŠMT 2017/2018: Hra souborů lidové hudby

  • Ústřední kolo: soubor TřemCha – 2. místo

Soutěž MŠMT 2021/2022: Hra souborů lidové hudby

  • Ústřední kolo: soubor TřemCha – 1. místo

Soutěž MŠMT 2022/2023: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

  • Krajské kolo: soubor Eliška Buršíková, Jakub Štych (housle), Hedvika Ringelhánová (klavír) – 3.místo

Někteří absolventi se věnují hudbě profesionálně – např. violistka Jitka Hosprová (úspěšná sólová koncertní dráha).