Vzdělání:

2001 – 2007 Konzervatoř Plzeň (obor klavír, prof. Věra Müllerová)

2007 – 2010 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (bakalářské studium, obor klavír)

2010 – 2012 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (navazující magisterské studium, obor Klavírní interpretace)

Kurzy:

2005 Mezinárodní interpretační kurzy (Týn nad Vltavou)

2006 Mezinárodní interpretační kurzy (Brno)

2009 Improvizace (Praha)

2012 Mezinárodní interpretační kurzy v rámci projektu „Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012“

Masterclasses u prof. Jiřího Skovajsy, prof. Arkadi Zenzipera, doc. Daniela Buranovského, ArtD., Avnera Arada

2016 Tělo u nástroje – U klavíru s malými dětmi (Plzeň)

2016 Stylizace písňových doprovodů na klavíru (Jičín)

2016 Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ (Plzeň)

Pedagogická činnost:

2004 – 2007 ZUŠ J. Kličky Klatovy, pedagog hry na klavír

2008 – 2009 ZUŠ Františka Jílka, Brno, pedagog hry na klavír

2010 – 2011 ZUŠ Františka Jílka, Brno, pedagog hry na klavír

Od 2012 ZUŠ Třemošná, pedagog hry na klavír, korepetice

Umělecké aktivity:

Sólová koncertní činnost

Spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň (komorní klavírní činnost)

Spolupráce s měsíčníkem Talent

Komorní hra – spolupráce s houslovým duem Duo Lyriko, Marie Zichová

2011 Na křídlech velikánů (koncert pro 2 klavíry)

2014 Pocta J. Hostýnkovi (koncert pro 2 klavíry)

2016 Koncert pro dva klavíry (F. Poulenc – Sonáta pro dva klavíry)

2019 Večer plný fantazie (koncert pro 2 klavíry)

2022 Hudba téměř přítomná (koncert pro 2 klavíry)

2023 Koncert pro dva klavíry (C. Saint Saëns – Karneval zvířat, W. A. Mozart – Koncert pro dva klavíry a orchestr Es dur)