Koncert TREMOLA ve Valdštejnských zahradách

01. 06. 2019

 

 

Valdštejnské zahrady v Praze

 

Koncert orchestru Tremolo v rámci ZUŠ Open 2019 ve Valdštejnských zahradách v Praze.