Bc. Karolína Ronovská, DiS.

 =

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň - příčná flétna

FPE ZČU

 

Pedagogická činnost:

od roku 2011 ZUŠ Třemošná

 

Úspěchy žáků:

Soutěž MŠMT 2011/2012: Hra na dechové nástroje - Příčná flétna 

Okresní kolo - Daniela Fišerová (příčná flétna, 1. kat.) - 1. místo

                     - Veronika Poslední (příčná flétna, 2. kat.) - 3. místo

Krajské kolo - Petra Steifová (příčná flétna, 7. kat.) - 2. místo

                    - Pavlína Mourková (příčná flétna, 3. kat.) - 3. místo

                    - Tereza Jablonská (příčná flétna, 4. kat.) - 3. místo

Soutěž MŠMT 2012/2013: Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Krajské kolo - Flétnové trio (3. kat.): P. Steifová, T. Jablonská, P. Mourková - 2. místo

Ústřední kolo - Dechové kvarteto (2. kat.): T. Jablonská, D. Fišerová, N. Soustružníková, M. Velíšek - 1. místo

Soutěž MŠMT 2017/2018: Hra na dechové nástroje - příčná flétna

Ústřední kolo -  Daniela Fišerová a Tereza Jablonská

Soutěž MŠMT 2018/2019: Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Krajské kolo - trio: Tereza Panušková, Nikola Milerová (příčné flétny), Karolína Veltrubská (klavír) - 2. místo

Soutěž MŠMT 2021/2022: Hra na dechové nástroje - zobcová flétna

Krajské kolo - Josef Šimek - 2. místo

Soutěž MŠMT 2021/2022: Hra na dechové nástroje - příčná flétna

okresní kolo - Tereza Nágrová - 1. místo 

 

Umělecké aktivity a úspěchy:

Na plzeňské Konzervatoři absolvovala v roce 2007 obor příčná flétna pod vedením Jana Ostrého, bakalářské studium na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU dokončila v roce 2011. Od tohoto roku působí jako učitelka v ZUŠ Třemošná. V letech 2004-2006 se účastnila flétnových kurzů Hansgeorga Schmeisera a Petera Holtslaga.

Je členkou orchestru Tremolo ZUŠ Třemošná (řídí Dalibor Bárta), flétnového P. S. Quartetu a Komorního orchestru Katedry hudební kultury pedagogické fakulty (řídí Vít Aschenbrenner). Hudebně spolupracuje s Kolegiem pro duchovní hudbu Klatovy, Scholou Nové Strašecí, klatovským sborem Šumavan, Rejchovým sborem z Chudenic a také s Niederbayerisches Ärzteorchester, se kterým se podílela na provedení Dvořákova Te Deum. Společně s Pavlem Jurkovičem a Markétou Cukrovou uvedla hudebně-literární komponovaný pořad s tématem svatováclavské legendy. Orientuje se především na interpretaci barokní a raně klasické hudby (Telemann, Quantz, Corelli…). Jako sólistka vystoupila za doprovodu Plzeňského orchestrálního sdružení a Komorního orchestru Katedry hudební kultury. Podílela se také na koncertech v rámci cyklu klatovských Hudebních čtvrtků, Adventních koncertech na Vyšehradě a také na Evropském festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald (provedení Missy pastoralis Jana Hanuše) a mnoha dalších komorních koncertech.