MgA. Dana Husáková, DiS.

 =

Vzdělání:

2001–2007 - Konzervatoř Plzeň (obor Hra na klavír)

2007–2010 – Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (bakalářské studium, obor Hra na klavír)

2010–2012 – Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (navazující magisterské studium, obor Klavírní interpretace)

 

Další vzdělání:

2005 – Mezinárodní interpretační kurzy Týn nad Vltavou

2006 – Mezinárodní interpretační kurzy Brno

2009 – Improvizace Praha

2012 – Mezinárodní interpretační kurzy v rámci projektu „Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012“

Masterclasses u prof. Jiřího Skovajsy, prof. Arkadi Zenzipera, doc. Daniela Buranovského, ArtD., Avnera Arada

 

Pedagogická činnost:

2004-2007 – ZUŠ J. Kličky Klatovy, pedagog hry na klavír

2008-2009 – ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno, pedagog hry na klavír

2010-2011 – ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno, pedagog hry na klavír

 

Umělecké aktivity:

sólová koncertní činnost

spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň (komorní klavírní činnost)

spolupráce s měsíčníkem Talent

komorní hra - spolupráce s houslovým duem Duo Lyriko, Marie Zichová, hra na 2 klavíry (2012 Na křídlech velikánů)