ZUŠ Třemošná v datech

1946 LŠU Třemošná jako pobočka hudební školy v Plzni - ředitel Václav Kašpar

1949 samostatná hudební škola - ředitelka Marie Knížová

1954 ředitelka Božena Šuchmová

1968 ředitel Miroslav Novák

1973 založení pobočky Zruč - Senec

1982 založení lidového souboru Úsměváček

2000 ředitelka Helena Papežová

2001 přestěhování ZUŠ do Družstevní ulice

2002 vznik právního subjektu ZUŠ

2003 založení pěveckého souboru Kvíčaly

2004 založení orchestru TREMOLO

2005 2. místo v soutěži o nejúspěšnější školu v kraji

2006 ředitelka Mgr. Jarmila Žižková

2007 2. místo v soutěži o nejúspěšnější školu v kraji

2008 rekonstrukce školní budovy - nová fasáda a okna

2009 1. místo v soutěži o nejúspěšnější školu v kraji

2010 1. místo orchestru TREMOLO v celostátním kole soutěže školních orchestrů v Litvínově

2011 interaktivní tabule v učebně hudební nauky 

2012 1. místo v soutěži o nejúspěšnější ZUŠ v kraji

2012 rekonstrukce školní budovy - tři nové učebny

2012 zahájení výuky podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

2013 2. místo v soutěži o nejúspěšnější ZUŠ v kraji

2014 absolutní vítězství orchestru TREMOLO v celostátním kole soutěže školních orchestrů

        2. místo v celostátním kole ve hře na klavír

2015 1. a 2. místo v celostátním kole soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje

        1. a 2. místo v celostátním kole soutěže ve hře na lidové nástroje

        1. místo TřemChy v celostátním kole soutěže lidových souborů

        2. a 3. místo v mezinárodní klavírní soutěži

2015 1. místo v soutěži o nejúspěšnější ZUŠ v kraji

2016 1. a 2. místo v mezinárodní klavírní soutěži

        1. místo v celostátním kole ve hře na akordeon

        2. a 3. místo v celostátním kole ve hře na keyboard

2017 absolutní vítězství a zlaté pásmo ve hře jazzových souborů pro orchestr Tremolo

        3. místo v celostátním kole ve hře na klavír

2018 1. místa v celostátním kole soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje

        2. místa v celostátním kole soutěže lidových souborů a ve hře na dudy

        3. místo v celostátním kole ve hře na žesťové nástroje

2018 1. místo v soutěži o nejúspěšnější ZUŠ v kraji

2019 1., 2. a 3. místo v celostátním kole v komorní hře s převahou dechů

        2. místo v celostátním kole ve hře na keyboard