ZPĚV

Sólový zpěv

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň - 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku)
   pozn.: pro mladší žáky - zpravidla ve věku 6 let (výjimečně 5 let) - nabízíme přípravné studium v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně (nástup možný i od druhého pololetí)
  • II. stupeň - 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina zpěv v každém ročníku
   • 1 hodina sborový zpěv, nebo komorní a souborová hra, nebo orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: sbor Kvíčaly a jako sólisté: folklórní soubor a TREMOLO)
 

vyučuje:

Zdeňka Jarošová

Martin Švimberský

Věra Křížková

fotogalerie:

= =

 ================

 = =