Mgr. Veronika Lejsková

=

 

Vzdělání:

Konzervatoř Teplice v Čechách – obor hoboj

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 - Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ – magisterské studium

 - Popularizace hudby a organizace hudebního života – bakalářské studium

od 09/2012 - studentka - Konzervatoř Teplice - obor zobcová flétna   

Akreditované vzdělávací kurzy

 - Moderní výuka hry na zobcovou flétnu, lektor Julie Braná; (2004, 2013)

 - Elementární hudební výchova, lektor PhDr. Jarmila Kotůlková (2010); Eva Jenčková (2013)

 - Využití interaktivní tabule v hudební výchově, lektor Mgr. Petra Holánková; (2011)

 - účast na flétnových kurzech příčné flétny Františka Malotína a Evelin Frank

 

Pedagogická činnost:

ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň – výuka hry na zobcovou flétnu (2002 - 2005)

Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň – kroužek výuky hry na zobcovou flétnu (2008 - 2010)

ZUŠ Fr. Stupky, Sušice – výuka hry na zobcové flétny a příčnou flétnu (2010 - 2011)

ZUŠ Třemošná – výuka hry na zobcové flétny, hudební nauka (od února 2011)

 

Pedagogické úspěchy:

"Lochotínské štěbetání" - 2011:

- Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Kvarteto zobcových fléten (ZUŠ Třemošná)

(Eliška Müllerová, Kristýna Kožíšková, Kateřina Hrabáková, Lucie Kožíšková) - 1. místo


- Obor příčná flétna - Kamila Suchá (ZUŠ Fr. Stupky v Sušici), III. kategorie - 1. místo      

                            - Petra Tomášková (ZUŠ Fr. Stupky v Sušici), VI. kategorie - 2. místo 

                            - Markéta Čapková (ZUŠ Fr. Stupky v Sušici), VI. kategorie - 2. místo

Soutěž MŠMT 2011/2012: Hra na dechové nástroje

Okresní kolo - Zdeněk Adam (zobcová fl., II. kat.) – 1. místo

                   - Julie Růžková (zobcová fl., II. kat.) – 3. místo

                   - Lucie Michalčíková (zobcová fl., IV. kat.) – 2. místo

Krajské kolo - Eliška Müllerová (III. kat., zobcová fl.) – 3. místo

Soutěž MŠMT 2012/2013: Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Okresní kolo – Eliška Müllerová, Jan Souček, Michaela Králová, Kristýna Kožíšková (kvartet

                     zobcových fléten) – 2. místo

Krajské kolo – Daniela Vítová a David Škola (duo zob. fléten) – 2. místo  

"Teplické Flautohry 2013"

Soutěž v komorní hře: Daniela Vítová a David Škola (duo zobcových fléten) – 1. místo

     

Umělecké aktivity a úspěchy:

Od roku 1992: členka plzeňského folklórního souboru Mladina - hra na zobcové flétny, příčnou flétnu, zpěv

Externí spolupráce se Salonním orchestrem Roudnice nad Labem

Externí spolupráce s Dívčím komorním sborem Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem - hra na hoboj