SMYČCE

housle, kontrabas

 

Housle

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň - 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku)
   pozn.: pro mladší žáky - zpravidla ve věku 6 let (výjimečně 5 let) - nabízíme přípravné studium v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně (nástup možný i od druhého pololetí)
  • II. stupeň - 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na housle v každém ročníku
   • 1 hodina komorní a souborová hra, nebo sborový zpěv, nebo orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: folklórní soubor TřemCha, sbor Kvíčaly a TREMOLO)
 • škola zapůjčuje pro začátečníky školní nástroje


vyučuje:

Helena Šandová

David Šoltész

Ivan Kudrna - kontrabas

fotogalerie:

 =

= =