Bc. Jiří Kodajek, DiS.

=

Vzdělání:

absolvent Konzervatoře Plzeň (2017)

absolvent Fakulty pedagogické ZČU - obor Popularizace hudební kultury (2015)

absolvent Obchodní akademie Mariánské Lázně (2007)

 

Pedagogická činnost:

od roku 2011 ZUŠ Třemošná

 

Úspěchy žáků:

Soutěž MŠMT 2017/2018: Hra na dechové nástroje

Ústřední kolo - Ondřej Rozum (trubka, 9. kategorie) - 3. místo

Krajské kolo - Ondřej Rozum (trubka, 9. kategorie) - 1. místo

                   - Petr Komínek (trubka, 9. katergorie) - 1. místo

                   - Pavel Singer (trubka, 8. kategorie) - 2. místo

                   - Vendula Kříšťanová (trubka, 9. kategorie) - 3. místo

Soutěž MŠMT 2015/2016: Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů 

Okresní kolo - Žesťové trio - dvě trubky a pozoun - Ondřej Rozum, Pavel Singer, Jan Rozum (kat. 3.c) - 1. místo s postupem

Krajské kolo -   Žesťové trio - dvě trubky a pozoun - Ondřej Rozum, Pavel Singer, Jan Rozum (kat. 3.c) - 1. místo s postupem

Celostátního kola se soutěžící nezúčastnili z důvodu reprezentace orchestru Tremolo v San Sebastianu - Španělsko.

Soutěž MŠMT 2014/2015: Hra na dechové nástroje

Okresní kolo - Pavel Singer (trubka, 1. kat.) - 1. místo s postupem

- Ondřej  Rozum (trubka, 2. kat.) - 2. místo

- Vendula Křišťanová (trubka, 3. kat.) - 2. místo

Krajské kolo - Pavel Singer (trubka, 1. kat.) - 2. místo

 

Umělecké aktivity a úspěchy:

hudební projekty v rámci ZUŠ Třemošná a orchestru TREMOLO: TremoloDixielanders a Žesťový soubor - Kutálka resp. Zatrub!Band

08/2015 The Dixie Hot Licks - natočení CD 2016, 2017

10/2008 Pilsner Jazz Band - natočení CD 2009, 2012, 2014, videoklip - I Charleston Pilsen

2013 -2015 Frajara Putika - natočení CD 2014