Bc. Jiří Kodajek, DiS.

=

Vzdělání:

absolvent Fakulty pedagogické ZČU - obor Popularizace hudební kultury (2015)

absolvent Konzervatoře Plzeň (2017)

absolvent Obchodní akademie Mariánské Lázně (2007)

 

Pedagogická činnost:

od roku 2011 ZUŠ Třemošná

 

Úspěchy žáků:

Soutěž MŠMT 2017/2018: Hra na dechové nástroje

Ústřední kolo - Ondřej Rozum (trubka, 9. kategorie) - 3. místo

Krajské kolo - Ondřej Rozum (trubka, 9. kategorie) - 1. místo

                   - Petr Komínek (trubka, 9. katergorie) - 1. místo

                   - Pavel Singer (trubka, 8. kategorie) - 2. místo

                   - Vendula Kříšťanová (trubka, 9. kategorie) - 3. místo

Soutěž MŠMT 2015/2016: Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů 

Okresní kolo - Žesťové trio - dvě trubky a pozoun - Ondřej Rozum, Pavel Singer, Jan Rozum (kat. 3.c) - 1. místo s postupem

Krajské kolo -   Žesťové trio - dvě trubky a pozoun - Ondřej Rozum, Pavel Singer, Jan Rozum (kat. 3.c) - 1. místo s postupem

Celostátního kola se soutěžící nezúčastnili z důvodu reprezentace orchestru Tremolo v San Sebastianu - Španělsko.

Soutěž MŠMT 2014/2015: Hra na dechové nástroje

Okresní kolo - Pavel Singer (trubka, 1. kat.) - 1. místo s postupem

- Ondřej  Rozum (trubka, 2. kat.) - 2. místo

- Vendula Křišťanová (trubka, 3. kat.) - 2. místo

Krajské kolo - Pavel Singer (trubka, 1. kat.) - 2. místo

Soutěž MŠMT 2012/2013: Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů

Krajské kolo - Žesťové trio - dvě trubky a pozoun - Vojtěch Kozák, Martin Matas a Jan Rozum (III. kat.) - 2. místo

Soutěž MŠMT 2011/2012: Hra na dechové nástroje 

Okresní kolo - Vojtěch Kozák (trubka, 4. kat.) - 2. místo

                     - Jakub Vondráček (trubka, 5. kat.) - 3. místo

 

Umělecké aktivity a úspěchy:

hudební projekty v rámci ZUŠ Třemošná a orchestru TREMOLO: TremoloDixielanders a Žesťový soubor

08/2015 The Dixie Hot Licks - natočení CD 2016, 2017

10/2008 Pilsner Jazz Band - natočení CD 2009, 2012, 2014, videoklip - I Charleston Pilsen

2013 -2015 Frajara Putika - natočení CD 2014

05/2009 Keep smileing orchestra

10/2008 TREMOLO ZUŠ Třemošná - 1. místo v celostátním kole soutěže jazzových a tanečních orchestrů Litvínov 2010

2009 - 2010 - Big Band Konzervatoře Plzeň - vystoupení v Třemošné na jazz festivalu U řeky

2007 - 2010 - Big Band Mariánské Lázně - vystoupení v Třemošné na jazz festivalu U řeky

2006 - 2007 - Komorní trio - 1. místo okresní kolo, 2. místo krajské kolo 

09/2005 - Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov - koncertní turné Japonsko 2008

09/2005 - 08/2008 Gyml Jazz Band 

10/2003 - 08/2005 Jazz Jam Quartet 

08/2000 - 06/2010 Dechový orchestr mladých ZUŠ Mariánské Lázně - 1. místo v celostnátní soutěži dechových orchestrů Litvínov 2007 

09/1998 - 2004 Junior Dixieland Mariánské Lázně - 1. místo krajské kolo, 2. místo celostátní kolo soutěže jazzových orchestrů 2004

Jako host:
Junior Dixieland Planá, Brass Band Rakovník, Daliborka, Dechový orchestr mladých ZUŠ Teplá, Workshop Big Band, orchestr Ti nejlepší. EPIGON Band