MgA. Jana Nováková

 

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň (obor klavír, absolutorium - 2003)

Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně (Hudební fakulta, obor klavír; bakalářské studium - 2006, magisterské studium - 2008)

2001, 2002 - účast na Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech v Brně

2007 - účast na Mezinárodních interpretačních kurzech v Lucemburku (stipendium JAMU)

 

Pedagogická činnost:

2001-2003 učitelka klavírní hry, ZUŠ Starý Plzenec

2005-2008 učitelka hry na klavír, SZUŠ A.R.K.Music Brno

od září 2008 učitelka hry na klavír, ZUŠ Třemošná

 

Umělecké aktivity:

komorní hra: spolupráce s dechovým kvintetem JAMU

v rámci studia na fakultě - klavírní duo, klavírní trio, klavírní spolupráce s hráči na violoncello, klarinet

 

Umělecké úspěchy:

2008 - 3. cena na soutěži „Concorso internazionale di esecuzione strumentale“ v San Bartolomeo al Mare (Itálie)

2008 - klavírní korepetice violoncellové třídy na „Pro Musica International Summer Academy“ (XXIV. ročník, Banská Bystrica)