Jana Loudová, DiS.

=

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň

 

Pedagogická činnost:

od roku 2010 ZUŠ Třemošná

 

Umělecké aktivity a úspěchy:

Od roku 2004 hraji v kytarovém duu Jampet (Jana Loudová - solová kytara, banjo, zpěv - Petra Loudová - sólový zpěv a doprovodná kytara) - získaly jsme mnoho ocenění jako 1.místo na portě jak v autorské tvorbě tak v převzaté. V roce 2011 jsme po druhé postoupily do celostátní porty v Ústí nad Labem. Natočily jsme také naše první CD. 

Učinkování na festivalech: Salajnský žebřiňák, Šumavský pařez, Ranec plný písniček, Strejdovský náklaďák, Petrklíč (kde jsme vystupovaly s kapelami Lokálka, Paleček a Janík, Cop, ...) a nejvýznamějším festivalem je pro nás Bernard (kde jsme vystupovaly s kapelami Hop trop, duo J.M.Rak a Š.Rak, Pavlína Jíšová, Věra Martinová, Plavci, F. Nedvěd a H. Nedvěd, Marie Rotrová aj.)