FLÉTNY

zobcová flétna, příčná flétna

Zobcová flétna

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň - 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku)
   pozn.: pro mladší žáky - zpravidla ve věku 6 let (výjimečně 5 let) - nabízíme přípravné studium v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně (nástup možný i od druhého pololetí)
  • II. stupeň - 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • studium zobcové flétny může být také chápáno jako příprava pro jiný (zejména dechový) hudební nástroj, k jehož studiu lze ze zobcové flétny např. po 3. ročníku I. stupně přestoupit

vyučuje:

Lenka Tegiová Kořínková

Jakub Svoboda

Karolína Ronovská

Markéta Kapustová

fotogalerie:

==

 

Příčná flétna

 • studium je rozděleno do 2 stupňů:
  • I. stupeň - 7 ročníků (pro žáky od 7 let věku, většinou však pro cca desetileté např. po 2 - 3 ročnících zobcové flétny)
  • II. stupeň - 4 ročníky (pro absolventy I. stupně, nebo pro starší začátečníky od 14 let věku)
   pozn.: starší začátečníci mohou nejprve absolvovat jednoleté přípravné studium II. stupně
 • výuka týdně:
   • 1 hodina hra na příčnou flétnu v každém ročníku
   • 1 hodina hudební nauka v 1. - 5. ročníku I. stupně (pokud žák započal studium hudební nauky již při hře na zobcovou flétnu, ročník navazuje a neopakuje se)
   • 1 hodina komorní a souborová hra, nebo sborový zpěv, nebo orchestrální hra od 4. ročníku I. stupně a po celý II. stupeň (možné uplatnění: folklórní soubor, sbor Kvíčaly a TREMOLO)
 • škola zapůjčuje pro začátečníky školní nástroje

vyučuje:

Karolína Ronovská

Markéta Kapustová

Lenka Tegiová Kořínková

fotogalerie:

=

= =