MgA. Eva Vimrová, Ph.D.

 

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň (hra na klavír)

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (hra na klavír)

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, doktorské studium (hudební teorie a pedagogika)

 

Účast na Mezinárodních mistrovských kurzech ve hře na klavír v Praze u Ivana Klánského, v Piešťanech u Haliny Czerny-Stefanské a v Brně pod vedením Jiřího Skovajsy

V rámci studia zahraniční pobyty (Francie, Anglie)

Odborné kurzy:

2000 - 2006 HF JAMU v Brně, Program celoživotního vzdělávání (hra na klavír a metodika hry na klavír)

 

Pedagogická činnost:

1989 - 1991 ZUŠ Třemošná (učitelka hry na klavír)

1991 - 1992 1. ZUŠ B. Smetany v Plzni (učitelka hry na klavír)

1995 - 1997 Soukromá ZUŠ Radmily Chmelové v Brně (učitelka hry na klavír)

1997 - dosud Katedra hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU, vedoucí klávesového oddělení (hra na klavír, korepetice a metodika hry na klavír)

1997- 2006 1.ZUŠ B. Smetany v Plzni (učitelka hry na klavír)

1999 Konzervatoř Plzeň (korepetice)

 

Umělecké aktivity a úspěchy:

Sólová koncertní činnost a klavírní spolupráce se zpěváky - čestné uznání za vynikající klavírní doprovod a interpretaci soudobé hudby na Mezinárodní soutěži o cenu Leoše Janáčka ve zpěvu na HF JAMU v Brně (2002), Cena Českého rozhlasu Praha a Cena Josefa Hercla za nejlepší interpretační výkon v oboru duchovní tvorby na 41. mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka (2006)

Spolupráce s pěveckými sbory - operní sbor DJKT v Plzni (1999), Tachovský dětský sbor (2008), ateliér B. Martinů na Festivalu sborového umění v Jihlavě (2009); Canticorum Plzeň

Natáčení v Plzeňském rozhlase (sólová a komorní klavírní činnost)