Bc. Barbora Zavadilová, DiS.

 

Vzdělání:

absolventka Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí (2010)

absolventka Fakulty pedagogické ZČU - obor Popularizace hudební kultury (2014)

absolventka Konzervatoře Plzeň - obor hra na saxofon (2016)

1998 – 2010 studentka hry na klavír u pí uč. Evy Blažkové

2001 – 2008 studentka zpěvu u pí uč. Jaroslavy Zamrazilové Hermanové a p. uč. Martina Švimberského

2004 – 2010 studentka hry na saxofon u p. uč. Dalibora Bárty

 

Pedagogická činnost:

od roku 2013 ZUŠ Třemošná

 

Umělecké aktivity:

hudební projekty v rámci ZUŠ Třemošná a orchestru TREMOLO: TremoloDixielanders, saxofonové trio Saxány

od roku 2005 orchestr TREMOLO ZUŠ Třemošná

od roku 2007 BigBand Konzervatoře Plzeň

od roku 2014 orchestr operety a muzikálu DJKT

Workshopy a kurzy:

7/2013 Mezinárodní interpretační kurzy Ostrava (lektoři Philippe Portejoie a Pawel Gusnar)

Mezinárodní workshop Big Band Milana Svobody (lektor Milan Krajíc)

Orchestr „Ti nejlepší“ Klatovy