Vystoupení orchestru TREMOLO v Teplé

16. 09. 2017

od 12,30 hodin

klášter Teplá

 

Vystoupení orchestru TREMOLO na Celodiecézní pouti k bl. Hroznatovi.