Výsledky soutěží

03. 06. 2012

Výsledky soutěží 2011/2012

 

Název soutěže Jaké kolo Žák Datum  Místo konání  Umístění Jména učitelů
             
Písňová soutěž B. Martinů   Tereza Bicanová 14.-15.10.2011 Praha čestné uznání Hermanová
    Dyková, Fialová, Machálková 14.-15.10.2011 Praha   Hermanová
             
Pražský pěvec   Tereza Bicanová 4.-6.11.2011 Praha čestné uznání, zvláštní cena Hermanová
    Valešová, Žatkovičová, Dyková 4.-6.11.2011 Praha   Hermanová
             
Ostrovská veverka   Filip Cinert 5.11.2011 Ostrov n. Ohří   Loudová
             
Zlatá struna krajské kolo Čechová, Cinert 10.12.2011 Plzeň 3. místo  Loudová
             
Zlatá struna celostátní kolo Cinert 20.-21.1.2012 Plzeň   Loudová
             
zpěv  školní kolo   25.1.2012 Třemošná   Hermanová, Jarošová, Švimberský
             
dechové nástroje školní kolo   26.1.2012 Třemošná   Hajšmanová, Kodajek, Ronovská, 
            Bárta, Svoboda
zpěv okresní kolo  Egermaier, Martiniaková, Sýkorová 11.2.2012 Třemošná 1. místa s postupem Hermanová, Jarošová, Švimberský
    Žatkovičová, Tlustá, Machálková        
    Maříková, Šimůnková, Podlipská        
    Jablonská, Dyková, Fialová, Valešová        
    Šípková        
             
dechové nástroje okresní kolo Jenšíková, Műllerová, Mourková 17.2.2012 Nýřany 1. místa s postupem Bárta, Svoboda, Kodajek, 
    Jablonská, Steifová, Soustružníková       Ronovská, Hajšmanová
    Straková, Velíšek, Hrabáková, Bočanová,        
    Rozum        
             
Karlovarský skřivánek krajské kolo Štěpánka Tlustá 16.-17.2.2012 Plzeň 2. místo s postupem Jarošová
    Julie Pašková     7.-8. místo Jarošová
    Vojtěch Egermaier     14. místo Švimberský
             
bicí krajské kolo Sebastian Kuhn 8.3.2012 Domažlice 1. místo  Audes
             
dechové nástroje dřevěné krajské kolo Aneta Jenšíková 10.-11.3.2012 Plzeň Lobzy 3. místo  Svoboda
    Eliška Müllerová     3. místo  Hajšmanová
    Pavlína Mourková     3. místo  Ronovská
    Tereza Jablonská     3. místo  Ronovská
    Petra Steifová     2. místo  Ronovská
    Nikol Soustružníková     1. místo s postupem Bárta
    Nikola Straková     1. místo Bárta
    Michal Velíšek     2. místo  Bárta
    Dominika Hrabáková     2. místo  Bárta
    Eliška Bočanová     2. místo  Bárta
             
dechové žesťové nástroje krajské kolo Jan Rozum 17.3.2012 Plzeň Doubravka 2. místo Svoboda
             
zpěv krajské kolo Jolana Machálková 17.-18.3.2012 Plzeň Lobzy 3. místo Hermanová
    Tereza Podlipská     čestné uznání Hermanová
    Sára Sýkorová     1. místo Švimberský
    Vojtěch Egermaier     2. místo Švimberský
    Kateřina Martiniaková     2. místo Jarošová
    Eliška Žatkovičová     2. místo Hermanová
    Štěpánka Tlustá     1. místo Jarošová
    Tereza Jablonská     čestné uznání Jarošová
    Jitka Dyková     3. místo Hermanová
    Eliška Fialová     1. místo Hermanová
    Petra Valešová     2. místo Hermanová
    Alena Šípková     čestné uznání Hermanová
    E. Fialová, J. Dyková     3. místo - duo Hermanová
             
Karlovarský skřivánek celostátní kolo Štěpánka Tlustá 19.-21.3.2012 Karlovy Vary 1. místo Jarošová
             
Plzeňský akordeon   Jiří Beránek, Natálie Bocková  24.3.2012 Plzeň 3. místo Vaňková
             
Lidová píseň   Vojtěch Egermaier 24.3.2012 Rokycany 1. místo Švimberský
             
Hra na lidové nástroje krajské kolo Michal Karpíšek 31.3.2012 Plzeň absolutní vítěz, 1. místo s P. Bárta
    Viktor Jacko     1. místo s postupem Bárta
Hra lidových souborů krajské kolo Folklorní soubor Třemošná 31.3.2012 Plzeň 1. místo Hajšmanová, Šandová
             
Keyboardy   Barbora Mašková 26.-27.4.2012 Karviná zlaté pásmo
Spáčil
             
dechové dřevěné nástroje ústřední kolo Nikol Soustružníková 3.-6.5.2012 Kladno stříbrné pásmo
Bárta
             
Hra na lidové nástroje ústřední kolo Michal Karpíšek 10.-12.5.2012 Mikulov 1. místo
Bárta
    Viktor Jacko     1. místo