Výchovný koncert Tremola v Chotíkově

31. 01. 2018

od 10 hodin

ZŠ a MŠ Chotíkov

 

Výchovný koncert orchestru Tremolo pro ZŠ a MŠ v Chotíkově.