Výchovný koncert orchestru TREMOLO

07. 05. 2014

dopoledne

Plzeň, Sál SOUE, Vejprnická 56

pro 15. ZŠ Plzeň