Velikonoční zpívání s Kvíčalami

18. 04. 2019

od 10 hodin

FN Plzeň-Bory

 

Velikonoční zpívání s pěveckým sborem Kvíčaly ve FN Plzeň-Bory.