Vánoční jarmark 2022

26. 11. 2022

od 13 hodin

u domu Exodus ve Třemošné

 

Na vánočním jarmarku u Exodu vystoupí žáci ZUŠ Třemošná.