Ústřední kolo ve hře na dechové nástroje - klarinet

19. 05. 2022

od 8 hodin

ZUŠ J. Hanuše Praha

 

Celostátní kolo ve hře na klarinet - zúčastnili se žáci ze třídy Dalibora Bárty, a to velmi úspěšně.

Vojtěch Bárta, Adam Oblištil i Jakub Škarda získali 1. místa.

Zvláštní ocenění získal A. Oblištil za skladbu Z. Lukáše a za klavírní doprovod Jana Nováková.

 

Moc gratulujeme!