Soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje - krajské kolo

16. 03. 2013

a 17. 03. 2013

ZUŠ Chválenická, Plzeň

 

ZUŠ Třemošná reprezentovalo sedm žákyň ze třídy p. uč. Spáčila -

pět z nich získalo 2. místa, Barbora Mašková a Adéla Beranová 1. místa,

Adéla a pan učitel Spáčil navíc zvláštní ocenění poroty.

 

GRATULUJEME!

 

více viz

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

(rozdělená na dva listy v jednom excel souboru)