Soutěž komorní hry smyčcových nástrojů - krajské kolo

10. 04. 2010

Plzeň

Krajské kolo soutěže Komorní hry s převahou smyčcových nástrojů 10. 4. 2010 v ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Zábělská ul.


Smyčcové trio (komorní hra ze třídy Heleny Šandové)

Veronika Eksteinová - housle

Jakub Fišer - housle

Daniela Fišerová - klavír (pí uč. Helena Papežová)

3. místo

 

BLAHOPŘEJEME!