Přehled třídních přehrávek 2. pololetí šk. r. 2010/2011

28. 06. 2011

 

vyučující termín čas místo
František Papež 3. 5.  úterý 18:00 sál ZUŠ
Helena Papežová 10. 5.  úterý 17:30 sál ZUŠ
Jaroslava Hermanová 16. 5.  pondělí 18:30 sál ZUŠ
Marie Vaňková 18. 5. středa 17:30 sál ZUŠ
Zdeňka Jarošová 19. 5.  čtvrtek 18:00 sál ZUŠ
Miroslav Hoisz 23. 5. pondělí 17:30 Zruč
Eduard Spáčil 24. 5.  úterý 17:30 sál ZUŠ
Jana Loudová 2. 6.  čtvrtek 17:00 sál ZUŠ
Helena Šandová 9. 6.  čtvrtek 18:30 sál ZUŠ
Eva Vimrová 10. 6.  pátek 16:30 sál ZUŠ
Jana Nováková 10. 6.  pátek 18:00 Exodus
Miroslav Brejcha 16. 6.  čtvrtek 17:00 sál ZUŠ
Martin Švimberský 17. 6.  pátek 17:30 Exodus
Jakub Svoboda
Dalibor Bárta 27. 6.  pondělí 17:00 Exodus
Veronika Hajšmanová 28. 6.  úterý 18:00 Exodus
Karolína Ronovská