Pražský pěvec 2011

04. 11. 2011

a 05. 11. 2011

Celostátní soutěže "Pražský pěvec - Dětská opera Praha" se zúčastnily žákyně paní učitelky Jaroslavy Zamrazilové-Hermanové za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Novákové:

Eliška Žatkovičová (I. kategorie)

Petra Valešová (II. kategorie)

Tereza Bicanová (II. kategorie) - postoupila do 2. kola, v němž získala Čestné uznání a zvláštní ocenění poroty za interpretaci písně Blues železničního mostu Josefa Kainara.

Následně také vystoupila na přehlídce vítězů 13. 11. v pražském Divadle Kolowrat.

 

GRATULUJEME!