postupové a závěrečné zkoušky

26. 05. 2014
až 28. 05. 2013


Postupové a závěrečné zkoušky budou probíhat v pondělí 26. května na pobočce v MZŠ ve Zruči a po té v úterý a ve středu v hlavní budově ZUŠ Třemošná.

Budou probíhat také zkoušky z hudební nauky (týká se těch, kdo mají individuální plán, popř. nezískali známku za druhé pololetí při běžné docházce), a to podle pokynů příslušných vyučujících. Ve Zruči v pondělí a ve Třemošné v úterý, či ve středu.

V celém tomto týdnu tedy od 26. května odpadá veškerá výuka v ZUŠ z důvodu konání postupových a závěrečných (26. - 28.) a přijímacích talentových (29. a 30.) zkoušek.