Písňová soutěž Bohuslava Martinů 2011

14. 10. 2011

a 15. 10. 2011

v Praze, IX. ročník

 

s účastí žákyň paní učitelky Jaroslavy Zamrazilové-Hermanové za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Novákové:

Jolana Machálková

Jitka Dyková

Eliška Fialová

Tereza Bicanová - získala Čestné uznání

 

GRATULUJEME!