Mezinárodní klavírní soutěž Pro Bohemia

11. 04. 2015

v Ostravě

Blahopřejeme ke 3. místu Daniele Fišerové v Mezinárodní klavírní soutěži ProBohemia Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě.