Lidová píseň 2015

21. 03. 2015

Rokycany

Výsledky: soutěžící Adam Šlauf ( p.uč. Z. Jarošové, v doprovodu dud M. Jílka ) ve 3. kategorii

a Anna Kepková ( p. uč. M. Švimberského) ve 2. kateg. získali oba 3. místo

Gratulujeme !