lednový Koncert talentů

21. 01. 2015

18:00

Exodus

 

Koncer žákyň a žáků ze tříd pí uč. Jarošové (zpěv), pí uč. Šandové (housle, kytara), pí uč. Kořínkové (flétny) a p. uč. Brejchy (klavír). (korepetuje p. uč. Pešek)