lednový Koncert talentů

29. 01. 2014

18:00

EXODUS

 

Koncert žákyň a žáků zpěvu ze třídy pí učitelky Jarošové, houslí ze třídy pí učitelky Šandové, fléten ze třídy pí učitelky Kořínkové a klavíru ze třídy p. uč. Brejchy. (korepetuje p. uč. Pešek)