Koncert ve Frišově vile

27. 03. 2013

18:00

 

Účinkovali žáci ze třídy pí uč. Markéty Kapustové.